Tombola Craciunului 2018

1

 

 

Regulamentul concursului

“Tombola Craciunului”

11-22 decembrie 2018

 1. Organizator

Concursul “Tombola Craciunului”, denumit in continuare CONCURSUL, este organizat si

administarat de către SC AGROLAND BUSINESS SYSTEM SRL. CONCURSUL se desfasoara

conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii.

Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în

România.

 1. Locul si perioada de desfăşurare a CONCURSULUI

CONCURSUL se desfăşoară pe pagina de Facebook Agroland din Romania, in perioada 11 – 22 decembrie 2018.

 1. Mecanismul CONCURSULUI

Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorţi, iar extragerea se va face automatizat (printr-un

instrument de tip random pus la dispozitie de aplicatia de concurs a Facebook dintre

toţi participanţii eligibili înregistraţi conform prezentului regulament. Extragerea si anuntarea

castigatorilor vor avea loc in data de 24 decembrie 2018. Rezultatele concursului vor fi afisate

atat pe site-ul www.agroland.ro , la sectiunea “Concurs”, cat si pe pagina de Facebook,

www.facebook.com/AgrolandTimisoara

 1. Înscrierea în concurs

Inainte de a intra in concurs, participantii trebuie sa citeasca regulamentul Concursului,

disponibil la adresa www.agroland.ro/regulament-concursuri-online .

Conditiile de eligibilitate pentru a putea participa la concurs sunt:

 1. Sa fie fani ai paginii www.facebook.com/AgrolandTimisoara (Like)
 2. Sa completeze formularul de concurs
 3.  Sa dea Share concursului pe pagina personala

 

 1. Dreptul de participare

Poate participa la acest concurs orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani,

indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs

2

 

angajatii magazinelor Agroland si ai Agroland Business System SRL şi rudele de gradul I ai acestora.

 

 1. Premii

Se acorda 5 premii, constand in vouchere in valoare de 100 de lei ce pot fi folosite in magazinul online www.shop-agroland.ro, intre 7 si 31 ianuarie 2019.

 

Primii 100 de participant inscrisi in aplicatia de concurs Facebook vor primi cadou cate un calendar sau o agenda Agroland.

 

În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în

bani şi/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat

către unul sau mai mulţi terţi. Dacă persoanele declarate câştigătoare nu confirmă primirea

informaţiilor despre câştig şi nu trimit datele de verificare a identităţii lor, conform indicaţiilor

organizatorului în momentul afişării câştigătorilor în termen de maximum 10 zile de la data

afişării rezultatului concursului, premiile câştigate de persoanele în cauză vor fi anulate.

 

 1. Protecţia datelor personale

Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc,

cu privire la:

 1. Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind numele, domiciliul,

adresa de e-mail şi a altor date oferite in scopul participarii la Concurs. Câştigătorii îşi dau, de

asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă,

ocupaţia, numar de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora

către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament.

 1. Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menţionate,

respectiv: reclamă, marketing şi publicitate.

Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va

utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament. Participanţii au dreptul să refuze, în orice

moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu

participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor

terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter

personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.

Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi

completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie,

dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi

dreptul de a se adresa justiţiei.

 1. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale

amiabilă. Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale

instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie

fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în

3

 

cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate. Organizatorul nu răspunde pentru

eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar

fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de

telecomunicaţii sau alţii asemenea.

Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postari pe retelele sociale care lezează imaginea

companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere. Organizatorul nu este

răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest

concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acesta acţiune.

 1. Regulamentul concursului

Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul www.agroland.ro la secţiunea “Concurs”.

Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor

prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora. Organizatorul îşi rezervă dreptul de

a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest

lucru. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.

 1. Contact

Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi pe pagina de Facebook

https://www.facebook.com/AgrolandTimisoara sau la e-mail concurs@agroland.ro

About the Author: