Regulament tombolă EXPOFLORA octombrie

CONCURS ÎNCHEIAT!

Vă mulțimi că ați participat la tombolă! Câștigătorii celor 5 Motoferăstraie RURIS 367 sunt:

 • Baroti Andrei
 • Thiess Raluca
 • Mocanu Dorel
 • Itcus Florentina
 • Stan Petre

Câștigătorii a celor 50 de vouchere a câte 100 lei fiecare sunt:

 • Floroiu Elena
 • Tupilus Oltita
 • Ciobanu Mihaela
 • Paliu Liviu
 • Balasanu Stefan
 • Diaconescu Olga
 • Buzatu Daniel
 • Duta Marian
 • Mascov Iulia
 • Grasu Adrian
 • Czine Robert
 • Szimjon Reka
 • Matyas Roland
 • Hodor Miklos
 • Szigheti Caroly Francisc
 • Orban Ferenc
 • Raulea Emil
 • Aura Voinea
 • Buse Vasile
 • Nedelcu Maria
 • Dragomir Jan
 • Filip Ana
 • Balan Paula
 • Spatariu Adina
 • Stamate Doina
 • Stanculea Nina
 • Bobocea Angheluta
 • Andrasi Vasile
 • Vraciu Anca
 • Hutul Mihai
 • Oprea Delu
 • Hornoiu Doru
 • Bobocea Robert
 • Cordea Cristian
 • Murariu Alin
 • Caulea Mario
 • Techiu Cornel
 • Sari Lenke
 • Crivineanu Maria
 • Cicic Dumitru
 • Radu Romica
 • Pascale Florin
 • Pal Andreea
 • Ignatescu Diana
 • Nastase Ninel
 • Nicolae Marina
 • Farmazon Ioana
 • Paraschiv Victor
 • Marculescu Gheorghe
 • Pirpiriu Diana

Organizator:
TOMBOLA „ExpoFlora”, denumită în continuare TOMBOLĂ, este organizată și administrată de către SC AGROLAND BUSINESS SYSTEM SA. TOMBOLA se desfășoară conform prezentului regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții.
Regulamentul oficial în cauză este întocmit și făcut public, conform legislației aplicabile în România.

Locul și perioada de desfășurare a TOMBOLEI:
TOMBOLA se desfășoară fizic în 23 de magazine Agroland, în perioada 22.10.2021 – 24. 10.2021.

Magazinele care intră în campanie:
Agroland MEGA Afumati
Șos. Bucuresti-Urziceni, nr. 254

Agroland MEGA Bolintin Vale
Str. Poarta Luncii, nr. 74

Agroland MEGA Braila
Str. Rm Sărat, nr 98 A

Agroland MEGA Craiova
Calea Bucuresti, nr. 78, Electroputere Mall, corp C1

Agroland MEGA Fundeni
Șos. Fundeni, nr. 40, sector 2

Agroland MEGA Liesti
Str.Anghel Saligny, Nr. 27

Agroland MEGA Lugoj
Calea Timișorii Nr.62

Agroland MEGA Mogoșoaia
Str. Bucuresti – Targoviste, nr. 50

Agroland MEGA Moșnița Nouă
Str. Principala, nr.2

Agroland MEGA Năvodari
Str. Constantei. nr. 40A

Agroland MEGA Sfântu Gheorghe
Str. Lunca Oltului, nr.3

Agroland MEGA Sibiu
Calea Surii Mari, 39b

Agroland MEGA Vaslui
Str. Calugareni, Nr. 106

Agroland Botosani 2
Bld. Mihai Eminescu, nr. 4

Agroland Buhuși
Str.Nicolae Balcescu, nr. 1

Agroland Fierbinți Târg
Calea Urziceni, Nr. 6

Agroland Gătaia
Str. Carpati, nr 117/A, etaj P

Agroland Onești 2
Str. Marasesti, nr. 1

Agroland Severin
Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 32

Agroland Slobozia 2
Șos. Brailei nr. 21

Agroland Târgu Frumos
Str. Buznei nr. 4A-4C

Agroland Târgu Secuiesc MEGA
Str. Cernatului, nr. 20

Agroland Tulcea 2
Str. Viticulturii nr. 25

Înscrierea în TOMBOLĂ:
Pentru a lua parte la TOMBOLĂ, participanții trebuie să meargă într-unul dintre magazinele Agroland participante și să facă achiziții de minim 100 de lei/ bon fiscal. Dacă acest criteriu este îndeplinit, la casa de marcat clientul va primi un TICHET DE TOMBOLĂ, care odată completat cu datele de contact și NUMĂRUL BONULUI FISCAL va reprezenta înscrierea clientului în TOMBOLĂ.
Dreptul de participare:
Poate participa la această TOMBOLĂ orice persoană fizică a cărei vârstă minimă împlinită este de 18 ani în momentul înregistrării, indiferent de sex, naționalitate sau religie. Prin excepție de la acestea, nu pot participa la TOMBOLĂ angajații magazinelor Agroland și ai Agroland Business System SA și rudele de gradul I ale acestora.

Premiile TOMBOLEI:
În cadrul acestei TOMBOLE premiile însumează o valoare totală de aproximativ 9.500 lei, împărțite după cum urmează:
– 50 de vouchere de cumpărături pentru magazinele Agroland în valoare de 100 de lei fiecare
– 5 motoferăstraie RURIS 367 în valoare de 900 de lei fiecare
Extragerea câștigătorilor:
Câștigătorii vor fi extrași în data de 28.10.2021 folosind un algoritm de extragere online (www.random.org). Primele 5 tichete extrase vor primi cele 5 motoferăstraie RURIS 367, urmând ca celelalte 50 de tichete să primească voucherele de cumpărături de 100 de lei.
Înainte de a anunța public cei 55 de câștigători, organizatorul se obligă să verifice ca aceștia să fi respectat prezentul regulament. Toți câștigătorii confirmați vor fi comunicați pe pagina oficială de Facebook a organizatorului (https://www.facebook.com/Agroland1Romania) și în pagina prezentului regulament. După comunicarea câștigătorilor, aceștia vor fi contactați pe Email pentru a li se confirma premiul. ORGANIZATORUL are obligația de a pune la dispoziție premiile în termen de 30 de zile de la comunicarea câștigătorilor.

Accesarea premiilor:
Atât voucherele cât și motoferăstraiele se vor ridica personal de către câștigători de la magazinele în care s-au înscris în TOMBOLĂ.
Protecția datelor personale:
Prin participarea la această TOMBOLĂ, fiecare participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc cu privire la:
Colectarea şi prelucrarea de către ORGANIZATOR a informaţiilor privind numele, domiciliul, adresa de e-mail şi a altor date oferite în scopul participării la TOMBOLĂ. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupaţia, număr de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora către ORGANIZATOR în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament.
Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menţionate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate, se face cu acordul în scris al participanților pe talonul de tombolă.
ORGANIZATORUL va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament. Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la TOMBOLĂ să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.
Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.

Litigii:
Eventualele litigii apărute între ORGANIZATOR şi participanţii la TOMBOLĂ se vor rezolva pe cale amiabilă. ORGANIZATORUL nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.
ORGANIZATORUL nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet. ORGANIZATORUL nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate. ORGANIZATORUL nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea TOMBOLEI ca urmare a acţiunilor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.
ORGANIZATORUL îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor.
ORGANIZATORUL îşi rezervă dreptul de a şterge postări pe retelele sociale care lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere. ORGANIZATORUL nu este răspunzător sub nicio formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în această TOMBOLĂ, ori pentru consecinţele care decurg din acestă acţiune.

Modificări ale Regulamentului TOMBOLEI:
Participarea la acest TOMBOLĂ implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora. ORGANIZATORUL îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.

Contact:
Pentru mai multe informații referitoare la TOMBOLĂ, vă rugăm să ne scrieți pe adresa de e-mail: marketing@agroland.ro

About the Author: