Regulament concurs „Ham Prieten”

Regulamentul concursului
“Ham Prieten”
1 – 15 noiembrie 2018

1. Organizator

Concursul “Ham Prieten”, denumit in continuare CONCURSUL, este organizat si
administarat de către SC AGROLAND BUSINESS SYSTEM SRL. CONCURSUL se desfasoara
conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii.
Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în
România.

2. Locul si perioada de desfăşurare a CONCURSULUI

CONCURSUL se desfăşoară pe pagina de Facebook Agroland din Romania, in perioada 01 –
15 noiembrie 2018.

3. Mecanismul CONCURSULUI

Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorţi, iar extragerea se va face automatizat (printr-un
instrument de tip random number generator, dintre
toţi participanţii eligibili înregistraţi conform prezentului regulament. Extragerea si anuntarea
castigatorilor vor avea loc in data de 16 noiembrie 2018. Rezultatele concursului vor fi afisate
atat pe site-ul www.agroland.ro , la sectiunea “Concurs”, cat si pe pagina de Facebook,
www.facebook.com/AgrolandTimisoara

4. Înscrierea în concurs

Inainte de a intra in concurs, participantii trebuie sa citeasca regulamentul Concursului,
disponibil la adresa www.agroland.ro/regulament-concursuri-online .

Conditiile de eligibilitate pentru a putea participa la concurs sunt:

1. Sa fie fani ai paginii www.facebook.com/AgrolandTimisoara (Like)
2. Sa completeze formularul de concurs
3. Sa posteze pe pagina personala de Facebook o imagine gen “Caine si stapan”, ca postare publica
4. Sa eticheteze fotografia prin #HamPrieten #Agroland

5. Dreptul de participare

Poate participa la acest concurs orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani,
indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs
angajatii magazinelor Agroland si ai Agroland Business System SRL şi rudele de gradul I ai acestora.

6. Premii

Se acorda 11 premii, constand in hrana uscata pentru caini, astfel:
1 x sac Royal Canin la alegere
2 x sac Premil la alegere
3 x sac Agroland Dog
5 x sac A-Pet-It

În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în
bani şi/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat
către unul sau mai mulţi terţi. Dacă persoanele declarate câştigătoare nu confirmă primirea
informaţiilor despre câştig şi nu trimit datele de verificare a identităţii lor, conform indicaţiilor
organizatorului în momentul afişării câştigătorilor în termen de maximum 10 zile de la data
afişării rezultatului concursului, premiile câştigate de persoanele în cauză vor fi anulate.

7. Protecţia datelor personale

Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc,
cu privire la:

1. Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind numele, domiciliul,
adresa de e-mail şi a altor date oferite in scopul participarii la Concurs. Câştigătorii îşi dau, de
asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă,
ocupaţia, numar de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora
către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament.

2. Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menţionate,
respectiv: reclamă, marketing şi publicitate.
Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va
utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament. Participanţii au dreptul să refuze, în orice
moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu
participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor
terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter
personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.
Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi
completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie,
dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi
dreptul de a se adresa justiţiei.

8. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale
amiabilă. Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale
instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie
fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în
cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate. Organizatorul nu răspunde pentru
eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar
fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de
telecomunicaţii sau alţii asemenea.

Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postari pe retelele sociale care lezează imaginea
companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere. Organizatorul nu este
răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest
concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acesta acţiune.

9. Regulamentul concursului

Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul www.agroland.ro la secţiunea “Concurs”.
Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor
prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora. Organizatorul îşi rezervă dreptul de
a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest
lucru. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.

10. Contact
Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi pe pagina de Facebook
https://www.facebook.com/AgrolandTimisoara sau la e-mail concurs@agroland.ro

About the Author: