Regulament Concurs „Cum îți arăți dragostea?”

 1. Organizator

Concursul “Cum îți arăți dragostea?”, denumit in continuare CONCURS, este organizat si administarat de către SC AGROLAND BUSINESS SYSTEM SA. CONCURSUL se desfasoara conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii.

Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.

 1. Locul si perioada de desfăşurare a CONCURSULUI.

CONCURSUL se desfăşoară pe pagina de Facebook Agroland în perioada: 17 – 18 februarie

 1. Mecanismul CONCURSULUI

Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorţi, iar extragerea se va face automatizat (printr-un instrument de tip random pus la dispozitie de aplicatia de concurs a Facebook dintre toţi participanţii eligibili înregistraţi conform prezentului regulament. Extragerea si anuntarea premiilor va avea loc in data de 19 februarie. Rezultatele concursului vor fi afisate pe pagina de Facebook, www.facebook.com/Agroland1Romania

 1. Înscrierea în concurs

Inainte de a intra in concurs, participantii trebuie sa citeasca regulamentul Concursului, Conditiile de eligibilitate pentru a putea participa la concurs sunt:

 1. Sa dea like paginii de Facebook Agroland România
 2. Sa posteze pe Facebook o poza cu animalul de companie la postarea de pe pagina Agroland România
 1. Dreptul de participare

Poate participa la acest concurs orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs angajatii magazinelor Agroland si ai Agroland Business System SA şi rudele de gradul I ai acestora.

 1. Premii

Se acorda premii, constand în hrană umedă și accesorii.

În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani şi/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi. Dacă persoanele declarate câştigătoare nu confirmă primirea informaţiilor despre câştig şi nu trimit datele de verificare a identităţii lor, conform indicaţiilor organizatorului în momentul afişării câştigătorilor în termen de maximum 10 zile de la data afişării rezultatului concursului, premiile câştigate de persoanele în cauză vor fi anulate.

 1. Protecţia datelor personale

Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc cu privire la:

 1. Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind numele, domiciliul, adresa de e-mail şi a altor date oferite in scopul participarii la Concurs. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupaţia, numar de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament.
 2. Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menţionate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate.

Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament. Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.

Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.

 1. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă. Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.

Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postari pe retelele sociale care lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere. Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acesta acţiune.

 1. Regulamentul concursului

Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul www.agroland.ro la secţiunea “Concurs”.

Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.

 1. Contact

Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/Agroland1Romania sau la e-mail marketing@agroland.ro

About the Author: