Lucrări de tăiere și curățare caracteristice mărului

Mărul este un pom fructifer foarte răspândit în țara noastră, care se adaptează ușor oricărei zone. Cu toate că pomii fructiferi au în general reguli de îngrijire generale, fiecare specie în parte are nevoie de îngrijire caracteristică. Mărul are și el caracteristici speciale de îngrijire, pe care le prezentăm în cele ce urmează. Îngrijirea specifică va ajuta la dezvoltarea pomului și producția mare de fructe.

Tipuri de fructificare la măr 

Tăierile la măr, ca la orice pom fructifer în general, este bine să se facă la finele iernii. Este perioada în care tăierea este suportată cel mai ușor, pentru că mărul este în perioada de repaus, când stagnează circulația sevei. De asemenea, scopul principal al lucrărilor de tăiere este acela de a forma coroana. Coroana mărului dictează practic volumul zonei productive. Tipuri de fructificare la măr: 

 • Primul tip de fructificare îl reprezintă merii care au coroana cu număr redus de ramificații. Ramurile de rod sunt țepușele, situate foarte apropiate între ele datorită internodurilor scurte. Acestea cresc pe lemnul bătrân, mai vechi de 2 ani. Zona productivă nu se depărtează de centrul coroanei. Soiul caracteristic este Starkminson.
 • Al treilea tip de fructificare este cel standard, cu soiul caracteristic Golden Delicious, Jonathan, etc. Zona de fructificare de pe șarpantă este mare, datorită ramificațiilor. Ramurile de rod sunt nuielușele și mlădițele situate pe lemnul tânăr de 1-3 ani, situate pe extremitățile coroanei. 
 • Fructificare care are ramurile de rod formate din nuielușele și mlădițele situate pe lemnul tânăr, de 1-3 ani, iar coroana de lasă în părți, datorită rodului bogat. Soi caracteristic Granny Smith.

Pentru livezile clasice se folosesc soiuri cu coroană mare, iar pentru livezile cu creștere intensivă pomii vor fi conduși cu coroană aplatizată. În livezile superintensive se recomandă coroanele globuloase, dar cu volum redus. Vezi aici cum să identifici ramurile de rod la măr, pentru a știi cum să faci tăierea corectă!

Tăieri curente de fructificare la măr

 1. Se face o apreciere a lungimii de creștere anuală a pomului, a numărului de muguri micști, gradul de alungire și vârsta semischeletului, cât de dese sunt ramurile în coroană. Dacă creșterile anuale sunt slabe, sub 25 cm și pomii nu au mulți muguri micști, scurtarea scheletului și a semischeletului va fi mai mai adâncă. Scurtarea se face concomitent cu diminuarea încărcăturii de muguri micști. Dacă creșterile sunt prea viguroase, peste 50 cm, se va lăsa pomului o încărcătură mare de muguri micști. 
 2. Dacă numărul mugurilor micști este prea mic, se vor păstra pe cât posibil toate ramurile cu rod. Dacă numărul mugurilor este mult prea mare, se elimină 60 la sută din ei.
 3. Ramurile semischelet și cele de rod se tratează în funcție de poziția lor pe coroană. În partea inferioară a coroanei se păstrează ramurile de semischelet viguroase. Se elimină ramurile îmbătrânite, îndreptate spre pământ. În partea superioară se păstrează ramurile de semischelet cu  poziție spre orizontală, cu vigoare mijlocie. Pe acestea se va păstra încărcătură mare de muguri micști.
 4. Ramurile de rod se tratează diferit:
  a. Pintenii și țepușele se răresc, păstrându-se un spațiu de 8-10 cm.
  b. Smicelele nu se scurtează, decât când ajung să fie pline de pinteni și țepuse, și devin ramuri semischelet. Atunci se vor tăia deasupra a 3-4 pinteni.
  c. Nuielușele se răresc la 15-18 cm
  d. Mlădițele nu se scurtează dacă după mugurul mixt terminal mai au 1-2 muguri micști laterali. Dacă au mai mulți muguri micști laterali se se lasă maxim 3, restul se taie
  f. Ramificațiile fructifere sunt tăiate după cum este nevoie, dar se va menține cel puțin o ramură de rod care produce flori și una care nu produce flori
  g. Ramurile de la baza coroanei se suprimă

Merii care rodesc periodic se taie diferit de la an la an

Fructificarea alternativă este un fenomen care poate fi eliminat prin aplicarea tăierilor diferențiate, de la an la an, în funcție de producție. Sunt meri care rodesc foarte slab într-un an, foarte mult în următorul, iar tăierile greșite amplifică acest fenomen. Iată procedura corectă pentru a elimina fenomenul alternanței de rod:

 • În anul fără producție, sau cu producție foarte slabă, mărul are nevoie de o întinerire radicală a semischeletului. Se va tăia energic pentru a favoriza formarea de lăstari viguroși. Dacă se lasă mult schelet în anul fără rod, efectul este de creștere a numărului de lăstari, dar cu vigoare slabă și cantitate mare de muguri. Acest lucru înseamnă doar o supraîncărcare a mărului în anul ce urmează. 
 • În anul cu rodire maximă, se elimină surplusul de muguri floriferi, se conservă cât de mult posibil lemnul de semischelet tânăr, care va forma lăstari mai viguroși

Mărul, tăieri pentru fructificare

Mărul are nevoie de tăieri pentru fructificare în fiecare an, în vederea obținerii producțiilor mari și susținute. Tăierile se aplică în funcție de vârsta pomilor, în funcție de soi și încărcătura cu muguri de rod. 

 • La soiurile cu creștere viguroasă și rod târziu, tăierile sunt sumare, și se limitează la rărirea ramurilor care sunt în plus. 
 • La soiurile precoce, cu vigoare slabă sau mijlocie, cum este Golden Delicious, arcuirea ramurilor anuale nu este necesară, pentru că pomii au tendința să se supraîncarce cu fructe încă de la a doua sau a treia fructificare. Pentru a preveni arcadele de rodire foarte aglomerate, care deformează coroana, se înlătură inflorescențele ce apar pe prelungirile anuale ale șarpantelor. În plus, pentru a stimula creșterea vegetativă, vor fi rărite ramurile și chiar se vor scurta.
 • La pomii care se află în perioada de producție creșterea vegetativă scade. Ramurile semischelet se alungesc, astfel se epuizează. Ramurile roditoare îmbătrânesc, iar rodul apare pe ramurile tinere, deci pe extremități. Pentru a fructifica corect, pomii trebuie să formeze lăstari lungi de 30-40 cm, iar mugurii micști să reprezinte 35% din totalul mugurilor formați. Ramurile semischelet, pe care apar ramurile de rod, trebuie să aibă 2-4 ani. Între țepușe, nuielușe, mlădițe (ramurile cu flori) și pinteni și smicele- (ramurile fără flori) trebuie să existe raport de 1:2-3. 
 • Ramurile de rod au nevoie de perioadă de refacere biologică. Pomul va rodi an de an, alternativ, pe ramuri diferite de rod. Principala verigă în tăierile de fructificare o prezintă ramurile semischelet. Acestea vor fi păstrate scurte și tinere. Până împlinesc vârsta de 4 ani, vor fi tăiate deasupra a 1-3 ramuri de rod, adică ramurile situate pe baza semischeletului. Porțiunile de sub semischelet, care se atrofiază an de an, se taie. 

 

 

 

buton Adrese magazine agroland

About the Author: