Regulament Concurs „Cucurigu ia Castigu”

REGULAMENTUL  CONCURSULUI “AGROLAND

Preambul

  1. Prezentul regulament reprezinta ansamblul conditiilor si normelor stabilite de organizatorul concursului “CUCURIGU IA CASTIGU” privind organizarea si desfasurarea prezentului concurs.
  1. Organizatorul concursului detine toate drepturile si obligatiile decurgand din calitatea sa de organizator al concursului, drepturi si obligatii pe care le poate transmite unor terti in conditii stabilite pe baza unor contracte semnate cu cei interesati.
  1. Organizatorul este in drept sa schimbe conceptul si formatul concursului ori de cate ori considera necesar acest lucru, tertii achizitori mentionati la punctul 2 nefiind in drept sa solicite sa li se transmita in mod gratuit sau automat modificarile efectuate de catre organizator cu privire la conceptul sau formatul concursului dupa data la care prin contract a transmis catre tert respectivul concept si format initial al concursului.
  1. Prezentul concept si format al concursului reprezinta obiect al dreptului de autor al organizatorului, fiind ocrotit conform prevederilor Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe.

Articolul I.  Organizatorul

1.1.   Organizatorul concursului “CUCURIGU IA CASTIGU (numita in cele ce urmeaza „Concursul ”) este S.C. AGROLAND BUSINESS SYSTEM  S.R.L., cu sediul social in Timisoara, str. Garii, nr. 14 , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J35/405/2009, avand Cod Unic de Inregistrare : RO 25165241, atribut fiscal RO, reprezentata legal de dl. Administrator DL. HORIA CARDOS , numita in cele ce urmeaza „Organizatorul”.

1.2.   Organizatorul detine o retea de magazine precum si un sistem de franciza marca Agroland, prin intermediul caruia realizeaza o serie de activitati de comert cu ridicata si cu amanuntul pentru produse din domeniul agriculturii, furaje pentru animale, pui de o zi, accesorii pt cresterea pasarilor, etc

1.3.   Participarea la acest Concurs implica acceptarea de catre participanti a prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare „Regulament”) precum si obligativitatea respectarii acestuia de catre toti Participantii.

1.4.   Regulamentul, precum si detaliile Concursului sunt disponibile gratuit oricarui solicitant pe pagina web: www.agroland.ro , precum si in toate locatile Agroland, detinute de Organizator sau de catre partenerii Francizati, pe toata perioada Promotiei, respectiv in perioada 20.02.2017 – 15.07.2017.

1.5.   S.C. AGROLAND BUSINESS SYSTEM  S.R.L. este operator de date cu caracter personal sub numarul 15438. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, S.C. AGROLAND BUSINESS SYSTEM  S.R.L. are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la promotie.

 

Articolul II. Organizarea concursului

2.1.   Concursul AGROLAND CUCURIGU IA CASTIGU”, organizat in perioada 20.02.2017 – 15.07.2017, se desfasoara numai in magazinele Agroland de pe teritoriul Romaniei, respectiv in locatiile mentionate in Anexa nr. 1 la prezentul regulament. Participarea la competitie se realizeaza prin achizitia de produse din magazinele Agroland in valoare de 50 LEI (pe bonul fiscal pui de o zi trebuie sa fie maxim 50%), trebuie trimis un SMS la numarul de telefon 1838 numar cu TARIF NORMAL in toate retelele de telecomunicatii oragne, vodafone, telekom si digi mobil (0.05 euro + TVA) cu numarul de bon fiscal si data acestuia. Bonul trebuie PASTRAT pe toata durata concursului.

2.2.   Pentru a putea participa la acest concurs, concurentii trebuie sa achizitioneze orice fel de produse din magazinele Agroland. Astfel acestia vor primi pentru fiecare achizitie intr-o singura transa (pe un singur bon fiscal si/sau factura fiscala) care este in cuantum de minim 50 RON.

2.3.   Orice contestatie asupra procedurii de ridicare a premiului va putea fi facuta numai de catre o persoana desemnata castigatoare care insa nu a ridicat premiul si va fi solutionata de catre Comisia de concurs in termen de 3 – 5 zile, solutia Comisiei de concurs fiind definitiva.        

2.4.   Desemnarea castigatorilor se va face prin trageri la sorti, dupa cum urmeaza:

a) Saptamana Concursului „Cucurigu ia Castigu” este urmatoarea: Incepe cu ziua de VINERI ora 07:00 dimineata si se termina cu ziua de JOI ora 23:59. In fiecare vineri intre orele 10:00 si 12:00 vom face extragerea participantilor din saptamana respectiva. Vor fii 20 de Saptamani in care puteti sa castigati premii saptamanale.

Prima saptamana este urmatoare: 20 Februarie – 02 Martie; extragerea va avea loc in data de 03 Marie intre orele 10:00 si 12:00.

Urmatoarele extrageri vor fii fiecare vineri in saptamana dupa cum urmeaza:

3 Martie – saptamana incepe din data de 20 Februarie de la ora 00:00 dimineata si se termina in data de 02 Martie 23:59

10 Martie – saptamana incepe din data de 03 Martie de la ora 00:00 dimineata si se termina in data de 09 Martie 23:59

17 Martie –  saptamana incepe din data de 10 Martie de la ora 00:00 dimineata si se termina in data de 16 Martie 23:59

24 Martie – saptamana incepe din data de 17 Martie de la ora 00:00 dimineata si se termina in data de 23 Martie 23:59

31 Martie –  saptamana incepe din data de 24 Martie de la ora 00:00 dimineata si se termina in data de 30 Martie 23:59

07 Aprilie –  saptamana incepe din data de 31 Martie de la ora 00:00 dimineata si se termina in data de 06 Aprilie 23:59

14 Aprilie – saptamana incepe din data de 07 Aprilie de la ora 00:00 dimineata si se termina in data de 13 Aprilie 23:59

21 Aprilie – saptamana incepe din data de 14 Aprilie de la ora 00:00 dimineata si se termina in data de 20 Aprilie 23:59

28 Aprilie – saptamana incepe din data de 21 Aprilie de la ora 00:00 dimineata si se termina in data de 27 Aprilie 23:59

05 Mai – saptamana incepe din data de  28 Aprilie de la ora 00:00 dimineata si se termina in data de 04 Mai 23:59

12 Mai – saptamana incepe din data de 05 Mai de la ora 00:00 dimineata si se termina in data de 11 Mai 23:59

19 Mai – saptamana incepe din data de 12 Mai de la ora 00:00 dimineata si se termina in data de 18 Mai 23:59

26 Mai – saptamana incepe din data de 19 Mai de la ora 00:00 dimineata si se termina in data de 25 Mai 23:59

02 Iunie – saptamana incepe din data de 26 Mai de la ora 00:00 dimineata si se termina in data de 01 Iunie 23:59

09 Iunie – saptamana incepe din data de 02 Iunie de la ora 00:00 dimineata si se termina in data de 08 Iunie 23:59

16 Iunie – saptamana incepe din data de 08 Iunie de la ora 00:00 dimineata si se termina in data de 15 Iunie 23:59

23 Iunie – saptamana incepe din data de 16 Iunie de la ora 00:00 dimineata si se termina in data de 22 Iunie 23:59

30 Iunie – saptamana incepe din data de 23 Iunie de la ora 00:00 dimineata si se termina in data de 29 Iunie 23:59

07 Iulie – saptamana incepe din data de 30 Iunie de la ora 00:00 dimineata si se termina in data de 06 Iulie 23:59

14 Iulie – saptamana incepe din data de 07 Iulie de la ora 00:00 dimineata si se termina in data de 13 Iulie 23:59 – Ultima extragere saptamanala din concursul Agroland „Cucurigu ia Castigu”

Castigatorul are obligati sa se prezinte cu BONUL FISCAL la magazin pentru a putea sa isi revendice premiul pe care la castigat.

b) Marea extragere va avea loc in data de 15.07.2017 si toti partifipanti inscrisi in perioada 20.02 – 13.07 la concurs vor avea sansa sa castige marele premiu o masina DACIA LOGAN.

2.5 Fiecare participant la concurs are dreptul la 1 singura sansa pe zi! In cazul in care ati introdus din greeala alt numar de bon fisca si data, veti putea sa mai trimiti urmatoarea zi datele corecte.

Articolul 3. Participantii la concurs

3.1.   Concurentii pot fi orice persoane fizice, conditia este de a avea varsta minima de 18 ani la data participarii la concurs.

3.2.   Nu pot participa la concurs angajatii si fosti angajati Agroland, cat si colaboratorii cu contract ai organizatorului, rudele angajatilor organizatorului pana la gradul 4, precum si angajatii si rudele acestora pana la gradul 4 apartinand tertelor societati sau fundatii implicate in promovarea proiectului reprezentat de concursul intitulat “CONCURSUL AGROLAND”.

Articolul 4. Valoarea si acordarea premiilor din concurs

4.1.   Premiile puse in joc pentru concursul “Cucurigu ia Castigu” organizat de SC AGROLAND BUSINESS SYSTEM SRL constau in:

  • bunuri mobile constand in autoturism marca DACIA LOGAN I BUC, 20 bucati de iPhone 7, 400 de Mixere, 20 de Televizoare LCD si 200 de Tricouri

4.2.   Valoarea totala a premiilor puse in joc pentru “Cucurigu ia Castigu”  este in cuantum de 159.250 RON.

4.3.   Persoanele desemnate castigatoare ale concursului au obligatia ca sa ridice premiile de la Organizator in termen de maxim 35 zile de la data desemnarii castigatorului, respectiv de la data 15.07.2017, insa nu mai devreme de expirarea unui termen de 5 zile de la data desemnarii castigatorului (termen necesar pentru solutionarea eventualelor contestatii). Premiul va fi predat-preluat pe baza unui act de identitate al persoanei castigatoare, respectiv pe baza legitimarii acesteia cu buletinul de identitate sau unei alte persoane care poate prezenta o imputernicire autentificata la un notar public din partea castigatorului, in vederea ridicarii premiului. In cazul persoanelor juridice, premiul va putea fi ridicat de catre orice reprezentant al persoanei juridice numai in baza unei delegatii/procuri autentice acordata din partea persoanei juridice catre persoana fizica imputernicita sa ridice premiul, aceasta urmand sa se legitimeze cu orice act de identitate valabil in Romania.

4.4.   In cazul in care premiul nu este ridicat de la Organizator in termenul mentionat mai sus, castigatorul nu mai are dreptul sa solicite premiul.

4.5.   Anuntarea castigatorilor se va face la data desemnarii, in cadrul festivitatii organizate la acest moment, cat si pe site-ul www.agroland.ro- sectiunea concurs, precum si la sediul Organizatorului. Nici un castigator nu va fi informat prin scrisoare sau telefon asupra castigarii premiului, acestia avand obligatia sa se intereseze pe mijloacele mass-media mentionate mai sus, despre persoanele desemnate castigatoare.

Articolul 5. Taxe si impozite

5.1.   Premiile acodate in cadrul prezentului concurs intitulat “Cucurigu ia Castigu” sunt purtatoare de impozite in conditiile stabilite de Codul fiscal al Romaniei sau in conditiile stabilite in Conventiile pentru evitarea dublei impuneri semnate intre Romania si terte state, in cazul castigatorilor cetateni beneficiari ai unei duble cetatenii, dintre care una este cetatenia romana.

5.2.   Organizatorul concursului intitulat “Cucurigu ia Castigu”.  este obligat sa retina la sursa si sa vireze la bugetul de stat impozitele stabilite conform Codului fiscal al Romaniei si Conventiilor pentru evitarea dublei impuneri mentionate la art. 5.1. pentru premiile in bani, iar pentru premiile constand in bunuri mobile, castigatorii concursului au obligatia platii taxelor si impozitelor aferente bunului castigat. De asemenea in sarcina castigatorilor de bunuri mobile, este si obligatia inmatricularii si platii tuturor taxelor aferente autoturismelor castigate, Organizatorul neavand nici o obligatie in acest sens. Costurile de inmatriculare, transport si alte asemenea vor fi suportate de catre persoanele desemnate castigatoare. Organizatorul nu va avea nici o obligatie de garantie sau de alt fel fata de persoanele desemnate castigatoare pentru bunurile mobile, singura sa obligatie fiind aceea de a preda bunul mobil cu accesoriile sale, precum si numai documentele primite de la Furnizorul bunurilor

5.3.   Organizatorul este obligat sa comunice/predea in scris castigatorilor concursului intitulat “Cucurigu ia Castigu” in mod expicit calculul impozitarii la care a fost supus premiul acordat, documentul de calcul fiind inmanat direct acestuia sub semnatura.

5.4.   In cazul instituirii prin lege a unor taxe aferente premiilor obtinute de catre castigatorii concursului intitulat “Cucurigu ia Castigu”. calculul si retinerea la sursa a acestora de catre organizator urmeaza regimul procedural prevazut de Codul fiscal si de Codul de procedura fiscala ale Romaniei si de prevederile art.5.1, 5.2 si 5.3 din prezentul regulament.

Articolul 6. Dreptul de contestatie

6.1.   Participantii inregistrati la concursul intitulat “Cucurigu ia Castigu”., conform prevederilor art.2 din prezentul regulament pot exercita un drept de contestatie referitor la desemnarea castigatorului, in termen de 24 ore, dupa desemnarea castigatorului, prin inregistrarea contestatiei in scris la sediul Organizatorului.

6.2.   Contestatia inregistrata in termenul prevazut la art. 6.1, se judeca de catre o comisie desemnata de organizator, in termen de maxim 24 de ore de la inregistrarea acesteia, rezultatul deliberarii fiind anuntat pe siteul www.agroland.ro, precum si la sediul Organizatorului imediat dupa deliberare.

6.3 In cazul admiterii contestatiei, se invalideaza castigatorul, iar bunul desemnat ca si premiu pentru acel castigator, va ramane proprietatea societatii. Orice contestatie depusa termenul de 24 ore nu se va mai lua in considerare.

Articolul 7. Prevederi speciale

7.1.   Organizatorul poate intrerupe derularea concursului, inaintea expirarii termenului prevazut pentru desfasurarea acestuia,in urmatoarele situatii:

– a intrat in stare de insolventa

– prin decizie a instantei de judecata a fost interzisa derularea concursului

– intrarea in vigoare,in interiorul perioadei de timp de derulare a concursului, a unei legi care interzice desfasurarea concursurilor de genul celui desfasurat de catre organizator sau care stabileste sanctiuni profesionale sau financiare pentru organizatorul concursului.

– in caz de forta majora dovedita cu inscrisuri emise de Camera de Comert si industrie competenta teritorial pentru sediul social al organizatorului.

7.2.   Intreruperea derularii concursului poate fi temporara sau definitiva, in functie de motivele mentionate de art. 7.1. Orice intrerupere a concursului va fi anuntata de organizator, impreuna cu motivul acesteia, prin aceleasi mijloace de publicitate utilizate ca si pentru concurs.

7.3.   Un participant inscris poate castiga o singura data si un singur premiu. In cazul in care in urma tragerii la sorti va fi desemnat castigator inca o data sau chiar de mai multe ori, urmatoarele trageri la sorti vor fi invalidate, persoana desemnata ca si castigator urmand a primi premiul intai castigat urmand a se derulare o noua tragere la sorti in conditiile de la art. 2.11. din prezentul Regulament. Comisia de concurs va anula taloanele extrase si va face vorbire despre aceste aspecte in procesul-verbal incheiat cu aceasta ocazie.

7.4. Regulamentul de participare poate fi modificat de catre organizator pe parcursul derularii concursului, sub rezerva publicitatii acestor modificari, in termen de maxin 24 ore de la producerea acestora, efectuata in aceleasi conditii de publicitate ca si pentru prezentul regulament.

7.5. Publicitatea prezentului regulament se realizeaza pe pagina de internet www.agroland.ro  si prin punerea sa la dispozitia oricarui interesat la sediul organizatorului din Timisoara, Str. Garii nr. 14.

7.6. Prin inscrierea la concursul organizat de catre organizator,care are calitatea de operator de date cu caracter personal conform prevederilor Legii nr.677/2001, participantii isi dau acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a organizatorului. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor inscrisi la concurs. Participantul la concurs are calitatea de persoana vizata, care in conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001 are urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art.14) si dreptul la opozitie (art.15).

7.7. Participantii inscrisi la concurs au dreptul de a obtine din partea organizatorului, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu prelucrate de acesta, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si letime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazului in care exista dispozitii legale contrare. Participantii inscrisi au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale.

7.8. Prin participarea la concursul intitulat “Cucurigu ia Castigu”., participantii inscrisi isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale sa fie folosite de organizator, in viitor, pentru a transmite prin posta, telefon, SMS, e-mail, noi oferte, informatii despre noi promotii ale organizatorului, mesaje publicitare si de marketing, fara alte obligatii din partea organizatorului.

 

Organizator                                                  Data

 

S.C. AGROLAND BUSINESS SYSTEM  S.R.L                       20.02.2017

operator de date cu caracter personal: 15438

About the Author: